O NÁS

Klastr bioplyn vznikl jako zájmové sdružení právnických osob v roce 2010 s cílem podporovat provozovatele, realizátory výstavby, dodavatele i odběratele bioplynových stanic v jejich aktivitě v oblasti obnovitelných zdrojů energie.
Hlavní činnost Klastru představuje výzkum a vývoj. Vedle toho podporujeme podnikání a zvyšování konkurenceschopnosti firem v oboru bioplynu.
Realizujeme společné projekty v oblasti řízení provozu bioplynových stanic, hledání nových surovin, využití produkovaných hnojiv a poradenství v oblasti výstavby bioplynových stanic, jejich provozu a údržby.
V podpůrných projektech jsou realizovány marketingové aktivity a aktivity spojené s propagací regionální výrobků.
V současné době Klastr sdružuje celkem 20 vědeckých institucí, firem a neziskových poradenských organizací, které provozují bioplynové stanice, realizují jejich výstavbu, vyrábějí komponenty k provozu (například v oblasti měření a regulace nebo klasické strojírenské výrobky) nebo provádějí konzultační a výzkumnou činnost.
Cílem Klastru je dál sdružovat subjekty v oboru bioplynu, ale i dalších obnovitelných zdrojů energie, poskytovat jim informační, legislativní a technickou podporu při jejich činnosti a podporovat nové obchodní příležitosti pro export výrobků a služeb tohoto oboru.
Sekundárním cílem Klastru je budovat dobré jméno tohoto oboru a českých firem, které dodávají komponenty pro výrobu bioplynových stanic v České republice i zahraničí a podporovat tak regionální rozvoj.
Příběhy konkrétních obcí, provozovatelů bioplynových stanic i členů Klastru najdete na www.bioplynrozvijivenkov.cz

Členové