Domů > Mezinárodní spolupráce KLASTRů

Mezinárodní spolupráce KLASTRů

KLASTR Bioplyn se v roce 2015 zúčastní mezinárodního projektu Effectiveness of energy clusters in the Visegrad region, jehož cílem je je realizovat výzkum mezi  klastry visegradské čtyřky se zaměřením na energetiku, zkoumat politiku klastrů na centrální úrovni a připravit návrhy na stabilitaci a rozvoj pozice klastrů v jednotlivých zemích. Projekt je podpořen Mezinárodním visegradským fondem. Více informací na www.visegradfund.org.