Domů > Pro laickou veřejnost

Pro laickou veřejnost

Co se Vám vybaví, když se řekne bioplynová stanice?

Obtěžující zápach z výroby bioplynu v dnešní době opravdu nehrozí

Vědeckým pracovníkům i podnikatelům zapojeným v Klastru bioplyn je samozřejmě známo, že spousta lidí si bioplynky spojuje s kauzami, kdy politici a občané konkrétního města či obce v České republice vystoupili proti jejímu postavení. Často tomu bylo díky jednomu či dvěma medializovaným případům z dávnější doby, kdy se v blízkosti zastaralejšího zařízení lidé setkali se zápachem. Přitom v sousedním Německu funguje již okolo 5 000 bezzávadových bioplynových stanic.

Také další prosperující státy jako Rakousko, Švýcarsko či všechny skandinávské země pověstné svým smyslem pro řád, čistotu i šetrnou ochranu životního prostředí podporují rozrůstání tohoto oboru. Lidé v těchto zemích si zvykli na vysoký standard i ekonomicky promyšlené směřování svých států a strach z této obnovitelné a lokálně vyráběné energie nepociťují.

Klastr bioplyn chce svojí činností přispět i k tomu, aby se česká veřejnost seznamovala s nejnovějšími zahraničními, vědeckými i ekonomickými poznatky v rozkvétajícím a veskrze moderním oboru bioplynu. Proto naši členové, včetně významných výzkumných institucí, spolupracují vedle informování i na podpoře konkurenceschopnosti českých firem a vědeckých experimentech v tomto oboru.

Jaké spatřujeme strategické přínosy výroby energie z bioplynu?

  1. Vzhledem k tomu, že fosilní zdroje ubývají vyplatí se zavčas přecházet na zdroje energie, které jsou obnovitelné.
  2. Bioplynové stanice dodávají energii stabilně po celý den bez ohledu na počasí. Provoz těchto stanic přispívá k efektivnější regulaci rozvodné sítě.
  3. U speciálních stanic se dokonce využívá efektivně bioodpad, který doposud končil na skládkách či ve spalovně a znečišťuje životní prostředí. Proto celá města v západních státech přistupují k jeho odvážení do bioplynových stanic, kde z nich vzniká užitek v podobě elektřiny, tepla a digestátu. Digestát je fermentační zbytek, který zcela zachovává přírodní živiny a humus. Stává se tak výborným zemědělským hnojivem, které navrací živiny do půdy.
  4. Velká část skleníkových plynů je ušetřena tím, že je v bioplynových stanicích vyrobena energie, která tak nemusí být vyrobena například spálením uhlí. Omezením skládkování bioodpadů se omezí emise metanu ze skládek.
  5. Vyrábět elektrickou energii i teplo ve velkém množství menších zdrojů na lokální úrovni znamená ušetřit na zbytečných transportech na obrovské vzdálenosti. Navíc výpadky malého zdroje energie jsou oproti výpadkům velkých elektráren snadno nahraditelné. Jde jak o podporu plurality poskytovatelů energie, která je významná pro demokracii, která není závislá jen na jednom či dvou mocných gigantech. Navíc významně prospívá ekonomickému rozvoji i energetické soběstačnosti na lokální úrovni.
  6. K zahození pro celkovou strategii energetické bezpečnosti státu není ani zvýšení nezávislosti, neboť domácí bioplynové stanice přispívají k snižování dovozu energií z rizikových oblastí.